Dotace na kontrolu užitkovosti 2023

30.08.2023

Do 1.10.2023 mohou chovatelé podávat žádost o podporu na kontrolu užitkovosti 

2.A.e.1.a. Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží, pokud se jedná o skot 8 %, pokud se jedná o ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata 4 % z přiznané dotace za účelem zajištění administrace. skot

▪ 2.A.e.1.a.S. do 220 Kč na 1 kus v KU (u dojeného skotu stupně A4, s výjimkou stupně AT, dle průměrného stavu za období od 1. 1. do 30. 6. daného roku)
 
Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti.

Konečný příjemce musí splňovat kritéria velikosti podniku (mikropodnik, malý nebo střední) dle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 2022/2472. V případě, že konečný příjemce nesplňuje kritéria mikropodnik, malý nebo střední, může být podpora poskytnuta v režimu de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství. 

Velké podniky dokládají Čestné prohlášení de minimis samostatně prostřednictvím Portálu farmáře, a to nejpozději k datu, ke kterému odesílají žádost administrátorovi dotace.

Počet krav v kontrole užitkovosti za požadované období doplní Společnost pro kontrolu užitkovosti, spol. s r.o. do souhrnné žádosti, čili chovatel tuto informaci nikde neuvádí.

Žadatel o dotaci administrátorovi - Společnosti pro kontrolu užitkovosti, spol. s r.o. - doloží nejpozději do 01.10.2023:
  • žádost o dotaci
  • čestné prohlášení o velikosti podniku
  • doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (kopie smlouvy o zřízení účtu)
Všechny dokumenty, které žadatel dokládá, stvrzuje svým podpisem. Bez doložení uvedených dokladů v uvedeném termínu nebude žádost zahrnuta do souhrnné žádosti.

Dokumenty zasílejte na adresu:
  • Společnost pro kontrolu užitkovosti, spol. s r.o.
    Bohdalec 122
    592 55 Bobrová
 
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.
Přihlášený uživatel: nepřihlášen
přihlásitregistrovat