O projektu

Příčinou vzniku Společnosti pro kontrolu užitkovosti, spol. s r.o. je snaha, v duchu obecně prospěšné společnosti, poskytnout českých chovatelům, šlechtitelům a ostatním pracovníkům v živočišné výrobě moderní informační technologie a metody, které přispějí k zefektivnění jejich práce, a zároveň snížení provozních nákladů.

Cílem je koncentrovat veškeré potřebné informace a nástroje v jednotném prostředí a jejich zpřístupnění oprávněným uživatelům při zachování absolutní ochrany dat a pravidel stanovených příslušnými předpisy a obecně platnými metodikami. 

Společnost pro kontrolu užitkovosti, spol. s r.o. si neklade za cíl jakkoliv komerčně konkurovat oprávněným osobám, naopak chceme být plně nezávislým subjektem a uvítáme spolupráci s každým, kdo bude sdílet naše ideály a bude s námi následovat společný cíl.  


Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.