Časté dotazy

Proč vyvíjíte nový software, když ČMSCH, a.s. připravuje elektronické KU, které bude zdarma?

Hlavním důvodem bylo především to, že ČMSCH, a.s. tento systém připravuje již od roku 2011 a stále není plně funkční podle našich představ. Rovněž koncept ČMSCH, a.s., tj. použití notebooku + PDA jsme od začátku považovali za neperspektivní. ČMSCH, a.s. sice své řešení převádí na tablety po té, co jsme naše tabletové řešení veřejně představili, ale dle našeho názoru jde pouze o převedení stejné aplikace na tablet s operačním systémem Windows. Uživatelé, kteří měli možnost obě metody porovnat jednoznačně preferují naše řešení, ať už z pohledu ergonomie ovládání, tak celkové koncepce a vize dalšího rozvoje.

Slyšel jsem, že Vaše metoda nesplňuje požadavky ICARu

Mnoho lidí se snaží bránit nám v prosazovaní nových technologií a metod. Přesto, že máme výhrady k současným metodikám, respektujeme je a dodržujeme. Zatím nám nebyla předložena fakta, která by ukazovala, že metoda jako taková porušuje některé z pravidel ICARu. Naopak u několika kontrol byl přítomen inspektor ČMSCH, a.s. a shledal celou kontrolu bez závad.

Proč sbíráte nádoje každý den? Nestačí jenom v den kontroly?

Pro provedení kontroly užitkovosti stačí mít nádoje pouze ze dne, kdy probíhá KU. Protože mnoho dojíren neumožňuje dlouhodobou archivaci nádojů, zahájili jsme v rámci naší metody sběr nádojů a dalších dat z dojíren a jejich archivaci, abychom připravili prostředí pro další rozvoj a práci s daty nejen v zájmu šlechtitelů, ale i chovatelů. Protože v praxi nádoje z dojíren mívají výpadky (chyba identifikace atd.), kontrolujeme nádoje na průměr za posledních pět dnů a nádoje, které se výrazně odlišují označujeme jako neplatné (a nejsou do kalkulace průměru započítávány). Pro kontrolu užitkovosti během kontrolního dne je použit vždy skutečně zjištěný nádoj (odečtem, dle sestavy z dojírny, měřičem). Nádoje, které se významně odlišují od 5ti denního průměru (v současné chvíli o hodnotu 20%) a jsou použité do rozborového protokolu porovnáváme na nádoj z minulého kontrolního dne. V případě, že je nižší o více než 50%, automaticky navrhujeme po dalším kontrolním dni jeho korekci (podle platné metodiky pro provádění KU).

Jaký tablet pro provádění kontroly doporučujete?

V tuto chvíli doporučujeme jednoznačně tablety Lenovo Yoga 10" s operačním systémem Android a BT čtečku čárového kódu Marson MT. K tabletu doporučujeme zakoupit pojištění proti rozbití a krádeži.

Co když se mi tablet během kontroly rozbije?

Pokud dojde k mechanickému či jinému poškození tabletu, není potřeba kontrolu opakovat. Všechna dosud pořízená data jsou po každé akci zálohována na kartu a tu lze vložit do jiného tabletu a kontrolu dokončit. Dříve, než se k vám nový tablet dostane, stačí popsat vzorkovnice fixou, např. číslem obojku nebo jinou identifikací. Náhradní tablet umíme doručit v rámci jednoho pracovního dne jako součást našich služeb.

Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.