EKU - základní principy

EKU (Elektronická kontrola užitkovosti) je otevřený projekt, provozující metodu provádění kontroly užitkovosti skotu pomocí moderních digitálních technologií. Spočívá v maximální automatizaci přípravy podkladů, jejich zpracování v terénu a elektronickém odeslání.

Cíle projektu a prostředky jejich dosažení

 • Plošně snížit náklady na provádění KU
  • Bez tištění papírových podkladů
  • Automatizace zpracování v laboratoři, což do budoucna jistě sníží cenu za rozbory
  • Zrychlení přípravy na kontrolní den i zpracování výstupů z KU lze provést rychleji
 • Snížit chyby a odchylky spočívající
  • v opisech informací z papírových podkladů
  • v chybně zjištěných nádojích
 • Zvýšit objem sběru dat pro budoucí použití, analýzy a kontroly (denní sběr objemu nádojů, případně dalších dat z dojíren)

Základní výhody

 • Automatická příprava podkladů pro HZOP – technik pouze kontroluje připravená data, případně doplňuje rozdíly
 • Příprava podkladů pro rozborový protokol – připravený rozborový protokol je doplněn podle dat z dojírny a podle dat v HZOP (viz. výše)
 • Zpracování pomocí dotykového tabletu (snazší použití než PC) na platformě Android
 • Podpora metody A4A i A4P
 • Možnost bezproblémové nasazení i na chovech bez elektronické podpory
 • Centrální archivace dat (všechna data o kontrolách a jejich podklady jsou ukládány centrálně), nikoliv v zařízení techniků KU
 • Centrální plánování kontrol a jejich přidělování technikům; práce na chovu je unifikovaná, což zaručí dobrou zastupitelnost techniků
 • Podpora čárového kódu – není nutné vzorkovnice popisovat ani rovnat
 • Vyšší kontrola vstupních dat pomocí denního sběru nádojů (pokud to technologie dovolí)
 • EKU poskytuje rozhraní, které umožní získaná data poskytnout formou webových služeb do dalších systémů
 • EKU je modulární systém a umožňuje jeho zákaznické přizpůsobení konkrétním organizacím
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.
Přihlášený uživatel: nepřihlášen
přihlásitregistrovat